Mzdová stupnica náhradného učiteľa

246

Asistent učiteľa SŠ 8 vychovávateľka ŠKD USO 8 17.08.09 mzdová účtovníčka ÚSO 8 01.09.01 vedúca ŠJ pri ZŠ ÚSO 7 01.08.01 Základná stupnica

200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov, zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných Dobrý deň, ktorá príloha k platovým stupniciam je pre učiteľa konzervatória ? Platí pre nich Príloha č. 5 k nariadenia vlády č.

  1. Koľko druhov peňaženiek je tam
  2. Odhalený správca bitcoinového fondu
  3. Yen na usd konverzná kalkulačka
  4. 209 eur na doláre
  5. Inr to baht sadzba v thajsku
  6. Čo banky robia debetné karty v ten istý deň
  7. Ponuky bezpečnostných tokenov
  8. Analýza odvetvia kasínových hier

prís a) u učiteľov - prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, podriadeným zamestnancom podľa rôznych stupníc platových taríf, plat vedúceho zamestnanca sa  1. okt. 2014 Vnútorný mzdový predpis Špeciálnej základnej školy v Krupine. VNÚTORNÝ MZDOVÝ neprihliada, použije sa najvyšší platový stupeň platovej stupnice podľa prílohy č.3 h) plat a náhradné voľno za prácu nadčas a) za e) príplatok za činnosť uvádzajúceho učiteľa podľa § 13b ods. (7) Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi plat podľa stupnice platových taríf v zmysle podľa odseku (11), vymedzí zamestnávateľ vo vnútornom mzdovom predpise. a) s podmienky diferencovaného odmeňovania – na formulovanie mzdových a) skutočného vykonávania základnej služby alebo náhradnej služby, najviac v rozsahu (2) Zamestnávateľ určí tarifný plat vedúcemu zamestnancovi podľa stupnice ( Od 1.

Minimálna mzda od 1.1.2021 na Slovensku. Dozviete sa o jej aktuálnej výške, histórií a aj prognóze pre rok 2022.

Mzdová stupnica náhradného učiteľa

zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe, zákona č. 200/1998 Z. z.

Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2016

Mzdová stupnica náhradného učiteľa

Zákonník práce neumožňuje prepustiť pracovníka kvôli veku. No a učitelia sa zubami-nechtami svojich teplých a dobrých flekov nepustia. Povedzme si, 800 eur v čistom i viac nie je až také najhoršie, v prípade učiteľa nad 50 rokov s triednictvom, so 60 kreditmi, nejakým osobným to môže byť aj cez 1000 eur.

Mzdová stupnica náhradného učiteľa

553/2003 z. z. od 1.1.2019.

Patrí sem : napr. ekonóm, mzdová účtovníčka, tajomníčka, sociálna pracovníčka, školník, kuchárka, upratovačka, a pod. 31.1.2014 Forma a obsah výkazu Výkaz sa pre rok 2014 nemení. Informácie k spracovaniu rok 2013 24.9.2013 Vykazovanie zamestnanosti a čerpanie mzdových prostriedkov za elokované pracoviská Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov Platová trieda 6 7 8 9 10 11 A1.2 Stupnica platových taríf od 01.01.2020 A1.3 Zmena výšky stravného a stravovanie zamestnancov od 01.07.2019 A1.4 Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov A1.5 Jedálny lístok a informovanie stravníka o pôvode mäsa Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, alebo v sume 10 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej Meno učiteľa: Aprobácia: Od šk. roku: E-mail: Telefón: Fernando Antolin Morales: MAT – FYZ: 2012/2013: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 z. z. od 1.1.2019. zÁkladnÁ stupnica platovÝch tarÍf zamestnancov pri vÝkone prace vo verejnom zÁujme sviatok, mzdové zvýhodnenie za nonú prácu, mzdová kompenzácia za sč ťažený výkon .

Mzdová stupnica náhradného učiteľa

3. Zamestnanec má počas pracovného času právo na prestávku v trvaní 30 minút, ktorú si vyberie v čase od 11,30 do 14,00 ho. bez Nová stupnica platových tried bola spravidla dizajnovaná tak, aby zohľadnila doterajšie tarify uvedené v zákone č. 553/2003 Z. z. zistené u zamestnancov jednotlivých platových tried v najvyššom platovom stupni zvýšené o príplatok vo výške 15% za výkon Čerpanie náhradného voľna Náhradné voľno je voľno v takom rozsahu, v akom má zamestnanec nadčasy. Ak napríklad odpracoval nadčas 8 hodín, potom aj náhradné voľno bude v rozsahu 8 hodín. Pri čerpaní tohto voľna však nemá nárok na finančné odmeny za Úloha a miesto učiteľa na vysokej škole Osobnosť vyučujúceho ako subjektívny faktor metodiky Úloha učiteľa: a) teoreticky správne zvládnuť problematiku na báze najnovších neustále dopĺňaných poznatkov; b) schopnosť problematiku predniesť a viesť študenta k samostatnej práci A1.2 Stupnica platových taríf od 01.01.2020 A1.3 Zmena výšky stravného a stravovanie zamestnancov od 01.07.2019 A1.4 Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov A1.5 Jedálny lístok a informovanie stravníka o pôvode mäsa Poskytovanie náhradného voľna pedagogickým pracovníkom je závislé od rozvrhu pedagóga na príslušný deň / napr.

338/2019 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s ú činnosťou od 1.

ako zistím svoje predchádzajúce adresy
previesť islandský na doláre
ako ťažiť sun trx
roj na trhu s mincami
definícia doge francaise

1 K o l e k t í v n a z m l u v a uzatvorená medzi Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole Š. Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany, zastúpenou Mgr. Ruženou Sapárovou

Tvorbu NV a jeho čerpanie bližšie určuje Smernica ZŠ, J. A. Komenského 1 v Michalovciach a Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických Pracovné tinnosti, pri ktorých patrí zamestnancovi mzdová kompenzácia, sú Cinnosti v prostredí, v ktorom pôsobia: chemické faktory karcinogénne a mutagénne faktory, biologické faktory, fyzikálne faktory (napríklad hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie). Platové zaradenie učiteľa informatiky Platová trieda – mzdová účtovníčka – VŠ II. stupeň Platová trieda – tretinový úväzok odučený kvalifikovane Súvisiace predpisy 553/2003 Z.z. 432/2015 Z.z. 474/2008 Z.z. Kľúčové slov á platové tarify Nárok na dovolenku a jej výmera Systém platenej dovolenky je garantovaný Ústavou SR a je upravený v ZP 100 až 117.

Významným vnútorným predpisom každého zamestnávateľa je vlastný mzdový poriadok, ktorý podrobnejšie upravuje určitý systém odmeňovania zamestnancov. Systém odmeňovania je rozdielny v štátnej službe, pri výkone práce vo verejnom záujme a v podnikateľskej sfére.

Systém odmeňovania je rozdielny v štátnej službe, pri výkone práce vo verejnom záujme a v podnikateľskej sfére. V prípade 103 ods. 2 ZP ide primárne o dieťa rodiča (biologickú matku/otca) alebo náhradného rodiča (podľa zákona o rodine) – t. j. o právny (rodinný) vzťah. Zároveň ide o dieťa aj z hľadiska veku – do 18 rokov alebo skôr, ak sa nadobudne plnoletosť uzatvorením manželstva ( § 8 OZ ).

januára 2016 45.3 Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce Za každú hodinu výkonu rizikovej práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce najmenej 20% minimálnej mzdy v eurách za hodinu, čo predstavuje sumu 0,5978 €/h. Asistent učiteľa SŠ 8 vychovávateľka ŠKD USO 8 17.08.09 mzdová účtovníčka ÚSO 8 01.09.01 vedúca ŠJ pri ZŠ ÚSO 7 01.08.01 Základná stupnica Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. septembra 2016 Citovaný zákon zároveň upravuje výšku jednotlivých zložiek platu zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme. V prílohách sú charakteristiky platových tried pre pracovné činnosti s prevahou duševnej práce, pre pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce, ďalej základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Právna úprava odmeňovania zamestnancov vo verejnom sektore je vo všeobecnosti roztrieštená do mnohých osobitných zákonov, a to napr. zákona č. 400/2009 Z. z.